ตรีโกณมิติกับดอกเตอร์มือ

http://www.youtube.com/watch?v=9rZ-4-0v4DY

Advertisements

ระบบตัวเลขฐานสิบ

 http://www.youtube.com/watch?v=zCsBGxHWits

สอนลูกให้รักคณิตศาสตร์

 http://www.youtube.com/watch?v=PMVvdlO2lkU

บทนิยามของอนุพันธ์

http://www.youtube.com/watch?v=fTR1yj0ceCk&feature=related